Showcase

Dorothy Lata Makeup & Hair

New York City


P: 917.667.6830


dorlata@dorothylatamakeupandhair.com